Voorwaarden

BIJZONDERE HUURVOORWAARDEN

 1. Het geldende tarief is inclusief:

– BTW, toeslagen en lokale belastingen.

– Onbeperkte kilometers

– De dekking van de Verplichte Autoverzekering en de Aanvullende Burgerlijke Aansprakelijkheid voor schade jegens derden die voortvloeit uit het gebruik en het verkeer van het voertuig en de schade veroorzaakt aan het voertuig van Alicante Airport Car SL met belastingidentificatiecode B 04933107 (hierna TopGear Mobility genoemd), behalve nalatigheid.

– Twee chauffeurs.

– Hetzelfde/dezelfde brandstofbeleid

– Levering en afhaling op de luchthaven in het kantoor in Alicante en een gratis bus in het kantoor in Mallorca

 1. Het tarief is exclusief:

-De kosten voor het huren van een autostoeltje voor een kind. (6,00 EUR per dag met een maximum van 14 dagen, 84 EUR)

– Brengen en ophalen op een andere plaats dan de afgesproken plaats in punt 1 (berekening op basis van kilometerberekening).

– Tarief buiten openingstijden (van toepassing van 23.00 uur tot 06.59 uur) voor ophalen en terugbrengen: 25 EUR voor elke dienst.

– Voor extra bestuurders vanaf de derde wordt een toeslag van € 50,- per persoon berekend voor de totale huurperiode, met een maximum van 4 bestuurders per huur.

-Toeslag voor jonge bestuurders: van 21 tot 24 jaar oud wordt een toeslag van 7,5 EUR per dag in rekening gebracht (minimum toeslag van 4 dagen 30 EUR, max. 14 dagen 105 EUR)

 1. Belangrijke informatie:

-Het is noodzakelijk om het paspoort of ID kaart, een wettelijk geldig rijbewijs in Spanje en een geldige creditcard of bankpas te tonen op het moment dat het voertuig wordt opgehaald voor het geval het in afwachting is van betaling..

– Voor het terugbrengen van het voertuig met meer dan 45 minuten vertraging over de eindtijd van de huurovereenkomst wordt € 200,- per dag vertraging in rekening gebracht, plus het bedrag dat overeenkomt met de extra huurdagen (met een minimum van € 200,- en een daghuur).

-De gemaakte huur is niet noodzakelijk gekoppeld aan een specifiek voertuig (merk, model, kleur, uitrusting, enz.), maar aan een groep voertuigen met vergelijkbare technische kenmerken en bewoonbaarheid.

-Als het voertuig een boete krijgt tijdens de looptijd van dit contract, is de klant verantwoordelijk voor het bedrag van de boete, daarnaast wordt er een toeslag van € 25 in rekening gebracht voor het beheer van de boetes.

-Als de vlucht afwijkt van de luchthaven, is het de verantwoordelijkheid van de klant om naar de betreffende luchthaven te gaan en TopGear Mobility op de hoogte te stellen van het evenement.

-TopGear Mobility behoudt zich het recht voor om de levering van het voertuig te annuleren in geval van gegronde twijfels over de financiële draagkracht van de klant of vanwege een voorgeschiedenis van wanbetaling of ernstige incidenten met TopGear Mobility.

– Bij een ongeval of pech door nalatigheid zal TopGear Mobility de klant geen vervangend voertuig ter beschikking stellen.

– Speciale schoonmaak: als de klant het voertuig inlevert met overmatig vuil (braaksel, afval, zand, haren van huisdieren, enz.) of een slechte geur (roken in de auto’s is verboden), brengt TopGear Mobility een toeslag in rekening tussen €30 en €150 (exclusief btw).

-Annuleringsvoorwaarden voor vooruitbetaalde reserveringen: Om terugbetaling van het vooruitbetaalde bedrag te verkrijgen. Als je rechtstreeks bij TopGear boekt en meer dan 48 uur van tevoren annuleert, krijg je het volledige bedrag terugbetaald. Als de annulering tussen 48 uur en 24 uur voor aankomst wordt gedaan, wordt 50% terugbetaald. Als de annulering binnen 24 uur voor aankomst plaatsvindt, wordt er geen restitutie toegepast. Als de reservering vooraf is betaald aan een derde bedrijf (tussenpersoon), is TopGear niet verantwoordelijk voor het terugbetalen van het bedrag.

Deze bijzondere voorwaarden prevaleren boven de algemene.
ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

1.- VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

De klant, die minstens 21 jaar oud moet zijn en een jaar geldigheid van het rijbewijs (verhuur aan bestuurders jonger dan 21 jaar en met minder dan een jaar geldigheid van het rijbewijs is niet toegestaan) huurt het voertuig beschreven in het huurcontract, in perfecte staat, met al zijn documenten, banden, gereedschap en accessoires en verbindt zich ertoe deze te bewaren en het voertuig te besturen in overeenstemming met de voorschriften van de Wegenverkeerswet, evenals die uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.

2.- CONTRACT PERIODE

De duur van het Contract is die vermeld in dit document, dat de datum en het tijdstip van levering en teruggave van het voertuig specificeert.

Indien de klant beslist om het Contract op voorhand te beëindigen, wordt het bedrag dat overeenstemt met de niet genoten dagen van het voertuig (inclusief belastingen) niet terugbetaald..

3.- CONTRACT VERLENGING

De klant is verplicht het voertuig in te leveren op de datum en het tijdstip vermeld in de vorige paragraaf. Als de klant wil verlengen de huurperiode moet u contact opnemen met TopGear Mobility om hen te informeren en te kijken of er beschikbaarheid is. Dus in het geval dat het Contract wordt verlengd, moet de klant een extra betaling doen voor die verlenging via een betalingslink die TopGear Mobility zal sturen.

Indien het Contract niet kan worden verlengd wegens het niet beschikbaar zijn van voertuigen of om een ​​andere reden, moet de klant het voertuig op de overeengekomen datum, vestiging en tijd inleveren.

4.- VOORWAARDEN VOERTUIG RETOUR

De klant zal het gehuurde voertuig teruggeven in dezelfde omstandigheden waarin het werd afgeleverd, samen met al zijn documenten, banden, gereedschappen en accessoires, op de plaats, datum en tijd zoals bepaald in de huurovereenkomst.

De brandstof moet op hetzelfde niveau zijn wanneer u het voertuig inlevert, anders kan een tankservicetoeslag van 20 EUR in rekening worden gebracht, bovenop het gebrek aan brandstof per liter (variabel afhankelijk van de marktprijs)

De klant mag geen enkele technische eigenschap van het voertuig, de sleutels, uitrusting, gereedschappen en/of accessoires ervan wijzigen, noch wijzigingen aanbrengen aan het uiterlijk en/of het interieur ervan. Anders draagt ​​de klant de relevante kosten om het voertuig in de oorspronkelijke staat terug te brengen, onverminderd de schade die TopGear Mobility berokkent als gevolg van de revisie van het voertuig gedurende de tijd dat het geïmmobiliseerd moest worden, evenals alle andere veroorzaakte schade naar TopGear Autoverhuur.

5.- EFFECTEN VAN HET NIET TERUG GEVEN VAN HET VOERTUIG OF LATE RETOUR (MEER DAN 1 UUR VERTRAGING).

Het terugbrengen of achterlaten van het voertuig op een andere plaats dan aangegeven in het Contract, geeft TopGear Mobility het recht om:

 1. i) het bedrag van de huur dat overeenkomt met de extra dagen die nodig zijn om het voertuig op te halen en beschikbaar te stellen voor verhuur;
 2. ii) Daarnaast wordt een vergoeding van € 200 per dag opgelegd voor de veroorzaakte economische schade en

iii) Evenzo is de klant verantwoordelijk voor de kosten van overslag/kraan, tolgelden en opslag/bewaring, -indien aanwezig- naar de in het contract overeengekomen plaats voor teruggave daarvan.

TopGear Mobility behoudt zich het recht voor om in geval van verdwijning of niet-teruggave van het voertuig de rechtsvorderingen aanhangig te maken bij de bevoegde autoriteiten, waarbij de klant volledig verantwoordelijk is voor de wettelijke en juridische gevolgen die kunnen ontstaan.

De eenzijdige verlenging door de klant van de duur van het Contract wordt eveneens beschouwd als een niet-toegestaan ​​gebruik van het voertuig in het kader van de verantwoordelijkheid van de klant voor eventuele schade.

6.- BETALINGEN EN BETALINGSWIJZE

6.1 Betalingen:

De klant stemt ermee in om TopGear Mobility te betalen:

De kosten voor het huren van het voertuig, verzekeringen en belastingen bepaald in het huidige TopGear Mobility-tarief dat eerder aan de klant is medegedeeld. De toepassing van het aanvankelijk overeengekomen tarief is onderworpen aan de teruggave van het voertuig op de voorziene plaats, datum, tijd en staat. De tarieven kunnen variëren afhankelijk van het seizoen en de kantoren, dus voorafgaand aan het huren van een voertuig is de klant verantwoordelijk voor het verifiëren van het tarief dat wordt toegepast.

 1. b) Alle andere extra’s die de klant nodig heeft, volgens de contractuele en commerciële voorwaarden aangeboden door TopGear Mobility.

6.2 Betalingen als gevolg van oneigenlijk gebruik of fouten van de klant:

De klant, na het einde van de autohuur, stemt ermee in om TopGear Mobility de bedragen te betalen die een gevolg zijn van de volgende concepten:

 1. a) Vergoeding ‘bijzondere reiniging’ (punt 3 van de bijzondere huurvoorwaarden)
 2. b) Kosten veroorzaakt door het verlies van autosleutels en/of verzending van de set auto- of sleepwagensleutels.
 3. c) Kosten als gevolg van verlies, verslechtering of schade gereedschap, accessoires, het interieur van het voertuig, evenals problemen als gevolg van een fout in het type brandstof dat wordt getankt.
 4. d) De tolgelden, boetes, straffen en juridische kosten die worden veroorzaakt door verkeersovertredingen of wetten, voorschriften of verordeningen (inclusief kosten voor congestie of beperking van het wegverkeer, indien aanwezig) die door de klant zijn gemaakt tijdens de duur van dit Contract en die zijn voldaan door TopGear-autoverhuur.
 5. e) Niettegenstaande het voorgaande behoudt TopGear Mobility zich het recht voor om de klant een toeslag van € 25 in rekening te brengen voor de administratieve kosten die worden gemaakt als gevolg van de kosten van verwerking en communicatie met de relevante autoriteiten van genoemde handelingen..
 6. f) De kosten van het herstellen van de schade aan het voertuig in het geval van een ongeval, wanneer een van de volgende omstandigheden zich voordoet:

– Dat het voertuig niet volgens de gestelde voorwaarden is gebruikt.(punt 9 van de algemene huurvoorwaarden).

– Dat de schade het gevolg is van een ongeval doordat de klant de hoogte van het voertuig niet correct heeft ingeschat.

De bedragen die van dergelijke concepten zijn afgeleid, zullen door TopGear Mobility rechtstreeks aan de klant in rekening worden gebracht door het sturen van een betalingslink of een equivalent dat wordt gebruikt voor het huren van het voertuig.

In alle gevallen zal TopGear Mobility onmiddellijk op de hoogte stellen van de in rekening gebrachte kosten en de redenen die deze hebben veroorzaakt, waarbij de klant alle mogelijke informatie wordt verstrekt.

Het bedrag van de kosten die aan de klant in rekening worden gebracht voor de schade veroorzaakt aan het voertuig zal worden berekend rekening houdend met de taxatie die is uitgevoerd door een deskundig bureau buiten TopGear Mobility.

TopGear Mobility behoudt zich eveneens het recht voor om de klant een vergoeding in rekening te brengen voor het verlies van voordelen als gevolg van de immobilisatie van het voertuig als gevolg van de geleden schade. Deze vergoeding wordt berekend over het aantal dagen dat het nodig is om te investeren in de reparatie van het voertuig, vastgesteld door een deskundige buiten TopGear Mobility of, nadat de reparatie is uitgevoerd, één dag voor elke acht uur van werk geïnvesteerd door de reparatiewerkplaats en gebruikt als basis voor de kwantificering van de dagelijks gecontracteerde bezettingsgraad, plus € 50 extra voor geplande reparatiedagen.

De maximale verantwoordelijkheid van de klant is de waarde van het voertuig op de markt.

6.3 Manier van betalen:

Geaccepteerde betaalmethoden zijn:

 1. a) Betalingslink. De reservering vooruitbetalen vóór de afhaling.
 2. b) Debet- of creditcard VISA of Mastercard, Maestro, Union Oay, JCB en V betalen bij het ophalen van het voertuig.

De kaart moet op naam staan ​​van de persoon die als houder van de huurovereenkomst optreedt. Bij het ophalen van het voertuig is het voorleggen van een enkele creditcard of bankpas op naam van de eigenaar van het huurcontract vereist voor de betaling van de reservering. Houd er rekening mee dat kaarten zonder de naam van de bestuurder niet worden geaccepteerd. Dit bedrijf accepteert geen prepaid- of opwaardeerkaarten.

7.- VERZEKERING EN DEKKING

TopGear Autoverhuur Dekking is geldig op voorwaarde als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan::

 1. a) Dat de opdrachtgever bij een aanrijding binnen achtenveertig uur na het ongeval de gegevens van de wederpartij en eventuele getuigen aan TopGear Mobility toestuurt, een ongevalsaangifte invult in de vorm van een ‘Vriendelijke Ongeval Verklaring’ –VOV/DAA– met vermelding van het kenteken, de naam en het adres van de tegenpartij, de omstandigheden van de aanrijding, een schets van het ongeval, de naam van de verzekeraar en, indien mogelijk, het nummer van de verzekeringspolis, allemaal ondertekend door de twee bestuurders betrokken bij het ongeval.
 2. b) Dat de verzekeringsmaatschappij de claim niet afwijst, als gevolg van het niet besturen van het voertuig in de fysieke en mentale omstandigheden vereist door de Verkeerscode.
 3. c) Dat de aanrijding, diefstal, brand of vandalisme niet heeft plaatsgevonden tijdens ongeoorloofd gebruik.
 4. d) Dat de klant TopGear Mobility op de hoogte heeft gesteld van de aanrijding, diefstal, brand of vandalisme veroorzaakt in het voertuig binnen een periode van achtenveertig uur nadat het zich heeft voorgedaan, met de relevante documentatie (ongevalrapport, klacht bij de autoriteiten, enz.).

Ze zijn UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN VAN DE GENOEMDE DEKKING:

 1. a) Schade aan banden, velgen en voertuiginterieur in geval van nalatigheid van de klant met of zonder nalatigheid van de opdrachtgever.
 2. b) Lekke banden en klapbanden in geval van nalatigheid van de klant met of zonder nalatigheid van de opdrachtgever.
 3. c) Schade aan de koppeling en versnellingsbak.
 4. d) De dagen van stilstand van het voertuig tot de reparatie bij niet gedekte schade (a, b en c van dit punt).
 5. e) Sleepkosten bij nalatigheid bij niet gedekte schade (a, b en c van dit punt).
 6. f) Batterij opladen.
 7. g) Fouten bij het tanken en de schade aan het voertuig als gevolg hiervan.

8.- VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT IN GEVAL VAN ONGEVAL EN ANDERE OMSTANDIGHEDEN

In geval van een ongeval stemt de klant ermee in om:

 1. a) Verkrijgen en opsturen naar TopGear Mobility binnen achtenveertig uur na het ongeval, volledige gegevens van de tegenpartij en eventuele getuigen, invullen van een ongevalsrapport, in de vorm van een ‘Vriendelijke Ongeval Verklaring’ –VOV/DAA – met vermelding van het kenteken , de naam en het adres van de tegenpartij, de omstandigheden van de aanrijding, een schets van het ongeval, de naam van de verzekeraar en, indien mogelijk, het polisnummer, allemaal ondertekend door beide bij het ongeval betrokken bestuurders.
 2. b) Onmiddellijk de autoriteiten waarschuwen als de schuld van de andere partij moet worden onderzocht of als er gewonden zijn.
 3. c) Het gehuurde voertuig niet achterlaten, zonder adequate maatregelen te nemen om het te beschermen.

In het geval van vandalisme, brand, diefstal of verdwijning van het voertuig, stemt de klant ermee in om TopGear Mobility onmiddellijk op de hoogte te stellen van het evenement en de bijbehorende klacht in te dienen bij de relevante autoriteiten, waarvan een kopie zo snel mogelijk naar TopGear Mobility moet worden gestuurd in de komende 72 uur.

9.- ONGEAUTORISEERD GEBRUIK

Het is de plicht van de klant om het voertuig met de nodige zorgvuldigheid te gebruiken, in overeenstemming met zijn kenmerken, met inachtneming van de huidige verkeersregels voor motorvoertuigen en in ieder geval elke situatie te vermijden die schade aan het voertuig of aan derden zou kunnen veroorzaken.

Evenzo is het de plicht van de klant om het besturen van het voertuig niet toe te staan ​​aan andere personen dan diegene die gemachtigd zijn in overeenstemming met dit contract, waarbij de klant in dat geval rechtstreeks verantwoordelijk is voor eventuele schade of verwonding aan het voertuig of aan derden.

Elk geval dat niet voldoet aan de bepalingen van deze leden zal worden opgevat als ongeoorloofd gebruik.

De klant is volledig verantwoordelijk voor schade veroorzaakt aan binnen- en buitendelen van het voertuig als gevolg van ongeoorloofd gebruik van het voertuig.

Ongeoorloofd gebruik omvat, en is niet beperkt tot, de volgende gevallen die als voorbeeld worden genoemd:

 1. a) Een ander voertuig duwen of slepen.
 2. b) Circuleren op plaatsen die niet geschikt zijn voor openbaar vervoer zoals stranden, autocircuits, bospaden, lokale wegen, enz..
 3. c) Rijden op onverharde of verharde wegen, maar met ernstige gebreken, die kunnen leiden tot schade aan de onderkant van het voertuig.
 4. d) Rijd met het voertuig door gebieden waarvoor beperkingen gelden, met name start- en landingsbanen van luchthavens en andere wegen die verband houden met luchtvaart en/of militair gebruik.
 5. e) Nalatigheid vóór het aansteken van waarschuwingslichten of waarschuwingsborden van het paneel van het leasevoertuig en waarvan de klant verklaart op de hoogte te zijn door ondertekening van dit contract.
 6. f) Vervoer van goederen of dieren en vooral gevaarlijke, ontvlambare en/of schadelijke stoffen voor het voertuig en de inzittenden.
 7. g) Het vervoer van personen of goederen dat direct of indirect een betaling aan de opdrachtgever inhoudt.
 8. h) De onderhuur van het voertuig.
 9. i) Het gebruik van het voertuig bij activiteiten die in strijd zijn met de wet.
 10. j) Het vervoer van een aantal personen of een grotere hoeveelheid bagage dan is toegestaan ​​voor het voertuig.
 11. k) Elke vorm van manipulatie of ingreep in de kilometerteller en TopGear Mobility moet onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van de storing.
 12. l) Transport van bagage of een ander element op het dak of de achterkant van het voertuig om de lading te vergroten, zelfs met behulp van een geschikt apparaat ervoor. (fietsendragers, dakdragers, enz.)
 13. m) Voorwerpen in het zicht achterlaten in het voertuig die kunnen worden gestolen met als gevolg schade aan het voertuig.
 14. n) Vervuilt het interieur van het voertuig verder dan wat wordt geïmpliceerd door redelijk en zorgvuldig gebruik.
 15. o) Het voertuig besturen in een staat van vermoeidheid, ziekte of onder invloed van alcohol, medicijnen of drugs.
 16. p) Roekeloos rijden.
 17. q) Gebruik van het voertuig voor het leren van rij-activiteiten onder alle omstandigheden en/of het aanleren van een speciale vaardigheid achter het stuur.
 18. r) Rijden in strijd met verkeersregels.
 19. s) Het gehuurde voertuig besturen door een persoon die niet in het contract is geautoriseerd, hetzij als klant(en) en/of extra bestuurder(s).
 20. t) Het is de klant niet toegestaan ​​het voertuig buiten het grondgebied van het Spaanse schiereiland te gebruiken. In het geval dat het ophalen van het voertuig plaatsvindt op een eilandkantoor en de klant binnen dezelfde archipel wil reizen, zou dit niet mogelijk zijn. Voertuigen die op een eiland worden opgehaald, kunnen niet naar het schiereiland worden gebracht. Evenzo kunnen voertuigen die op het vasteland worden opgehaald, niet naar een eiland worden gebracht, als dit gebeurt, riskeert u een boete van € 600.
 21. u) Gebruik van het voertuig na afloop van de huurperiode.
 22. v) Voor alle toepasselijke doeleinden informeren wij u dat, om veiligheidsredenen, een deel van onze vloot is uitgerust met GPS-locators. Het bedrijf zal alleen toegang krijgen tot de locatiegegevens in het geval van (i) alarm wegens loskoppeling of blokkering van het systeem, en/of (ii) het niet terugbrengen van het voertuig. De opdrachtgever kent en aanvaardt deze omstandigheid, waarbij hij zich in ieder geval onthoudt de goede werking ervan te onderbreken of te belemmeren..

Ongeoorloofd gebruik door de klant geeft TOPGEAR MOBILITY het recht om de Huurovereenkomst bij voorbaat te beëindigen wegens verwijtbare schending daarvan, waarbij in voorkomend geval de bijbehorende schadevergoeding wordt gevraagd.

10.- SOLIDARITEIT VERANTWOORDELIJKHEID.

Alle klanten en/of geautoriseerde extra chauffeurs zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen van de klant die voortvloeien uit het Contract en de daarop van toepassing zijnde wetten.

11.- DIEFSTAL EN VERLIES VAN PERSOONLIJKE VOORWERPEN

TopGear Mobility is niet verantwoordelijk voor gestolen, vergeten of verloren voorwerpen in het voertuig.

12.- GOEDGEKEURD VERPLICHT BEVEILIGINGSSYSTEEM VOOR KINDEREN.

In het geval dat het voertuig wordt gebruikt voor het vervoer van kinderen jonger dan drie jaar en ouder die niet groter zijn dan 150 centimeter, moet de klant TopGear Mobility hiervan op de hoogte stellen zodat zij hem, tegen betaling van de bijbehorende huurprijs en zonder verankeren in het voertuig, het bijbehorende verplichte bevestigingssysteem goedgekeurd volgens het gewicht en de grootte van het kind of de persoon die het moet gebruiken. De installatie hiervan is altijd de verantwoordelijkheid van de klant.

13.- COMPUTERVERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS.

Aanvullende informatie over gegevensbescherming

13.1. VERANTWOORDELIJK Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Identiteit: ALICANTE AIRPORT CAR SL

Woonplaats: Cr. Murcia-Alicante pk 688 Rotonda El Palmeral, C.P.:03300, Orihuela, ALICANTE

E-mail: info@topgearcarrentals.com

13.2. DOELEINDEN Met welk doel behandelen wij uw persoonsgegevens?

In overeenstemming met de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679 Algemene gegevensbescherming, evenals alle toepasselijke nationale wetgeving, informeren wij u dat wij bij ALICANTE AIRPORT CAR SL de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt voor de volgende doeleinden verwerken:

(i) Beheer de contractuele relatie bestaande uit voertuigverhuur;

(ii) Autohuur beheren en factureren;

(iii) Beheer mogelijke incidenten, inclusief ongevallen die zich hebben voorgedaan tijdens de huurperiode van het voertuig;

(iv) Beheer de administratieve procedures en communicatie die kunnen voortvloeien uit de contractuele relatie;

(v) U onmiddellijk op de hoogte houden, via e-mail of op een andere gelijkwaardige manier, van al die aanbiedingen, producten, diensten en promoties, eigen of derde partijen, die voor u interessant kunnen zijn, hetzij per e-mail;

(vi) Promotieactiviteiten ontwikkelen door bedrijven in de transport- en toerismesector die samenwerken in de activiteiten van ALICANTE AIRPORT CAR SL;

(vii) Een commercieel profiel opstellen op basis van de evolutie van de commerciële activiteit in relatie tot de gemaakte reserveringen. Hiertoe informeren wij u dat er geen geautomatiseerde beslissingen zullen worden genomen op basis van genoemd profiel..

13.3.GEGEVENSBESCHERMINGSPERIODE Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij informeren u dat uw gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de levering van diensten of contractuele relatie, en in ieder geval zolang u niet om verwijdering verzoekt, evenals de tijd die nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die in elk geval overeenkomen volgens elke gegevenstypologie.

13.4. RECHTMATIGHEID Wat is de rechtmatigheid van de behandeling van uw persoonsgegevens?

De legitieme basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens ligt in:

De rechtsgrond die de verwerking van uw persoonsgegevens vormt voor de behandelingen (i), (ii), (iii) en (iv) zoals aangegeven in sectie 2 hierboven, is gebaseerd op de uitvoering van een contract met TopGear Mobility met betrekking tot de diensten die u bij ons hebt aangevraagd.

Evenzo is de legitieme basis voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens voor de behandelingen aangegeven in de secties (v), (vi) en (vii) gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming die u voor elk doel verleent op het moment dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld die u ons verstrekt via voertuigreserveringen.

13.5. ONTVANGERS Aan welke ontvangers worden uw persoonsgegevens gecommuniceerd?

Uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan derden om de betaling van de gemaakte reserveringen te verwerken (d.w.z. bank- en/of financiële entiteiten die eigenaar zijn van de gebruikte betaalmiddelen, betalingsgateways).

Daarnaast kan TopGear Mobility uw gegevens doorgeven aan verzekeringsmaatschappijen voor het beheer en de verwerking van claims die tijdens de huurperiode ontstaan.

Daarnaast kunnen uw gegevens ook worden doorgegeven aan overheidsinstanties en autoriteiten (bestuurlijk of gerechtelijk) in die gevallen waarin een wettelijke norm dit oplegt.

13.6. RECHTEN Wat zijn uw rechten als u ons uw persoonsgegevens verstrekt en hoe kunt u deze uitoefenen?

U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en om rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

In bepaalde omstandigheden kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. TopGear Mobility stopt met het verwerken van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

Evenzo kunt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen en de verleende toestemmingen op elk moment intrekken, zonder de wettigheid van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan aan te tasten.

Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen door een schriftelijke mededeling te sturen naar de klantenservice van TopGear Mobility, op het adres Torrellano Alto Pol.3, N.116, C.P.:03320, Torrellano, ALICANTE

Het verzoek om een ​​van uw rechten uit te oefenen moet vergezeld gaan van een kopie van het officiële document dat u identificeert (ID kaart of ondersteunend document).

14.- GEBRUIKERSONDERSTEUNING.

Voor elk informatieverzoek of voor het indienen van suggesties, claims of klachten kunt u contact opnemen met TopGear Mobility, Customer Service Department, Torrellano Alto Pol.3, N.116, C.P.:03320, Torrellano, ALICANTE, Tlf. (+34) 6101712185, of via e-mail mailto:info@topgearmobility.com U kunt ook onze website bekijken voor meer informatie https://topgearmobility.com/

15.- EIGENDOM VAN DE VLOOT, TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE.

Alicante Airport Car SL heeft het recht om de aan haar klanten verhuurde voertuigen te gebruiken in overeenstemming met deze algemene huurvoorwaarden.

Dit contract wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving. TopGear Mobility verklaart voornemens te zijn eventuele geschillen in der minne op te lossen. Indien dit niet mogelijk is, zal elk geschil dat ontstaat tussen de partijen worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van de stad die overeenkomt met de woonplaats van de consument, in overeenstemming met de huidige wetgeving; of aan de hoven en rechtbanken van de stad Elche wanneer de contractant een ondernemer is.

In gevallen waarin de Klant als “consument” (conform de geldende regelgeving) en niet tevreden is met het antwoord van de Klantenservice, kan hij kosteloos naar een consumentenbemiddelaar stappen.

16.- VERTALING.

De vertalingen van deze algemene voorwaarden zijn louter informatief en hebben geen bindend juridisch karakter in alle details van hun bewoordingen, alleen de Spaanse versie is geldig.